Η προσβασιμότητα στον Ιστό πηγαίνει πέρα ​​από τους αναγνώστες οθόνης

Ένα πρόβλημα με το Διαδίκτυο που είναι απόλυτα σιωπηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η απαίτηση προσβασιμότητας από άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο ιστός παρέχει μια βαθιά ευκαιρία να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, οπότε είναι ένα επίκεντρο στο οποίο η επιχείρησή σας πρέπει να αρχίσει να δίνει προσοχή. Σε πολλές χώρες, η προσβασιμότητα δεν είναι πλέον επιλογή, είναι νομική απαίτηση. Η προσβασιμότητα δεν είναι χωρίς προκλήσεις, ωστόσο, καθώς οι ιστότοποι συνεχίζουν να γίνονται πιο διαδραστικοί και εφαρμόζονται τεχνολογίες - η προσβασιμότητα είναι