Σύντομη ιστορία της διαφήμισης των κοινωνικών μέσων

Παρόλο που πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθαρίζουν τη δύναμη και την εμβέλεια του οργανικού μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, εξακολουθεί να είναι ένα δίκτυο που είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί χωρίς προώθηση. Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια αγορά που δεν υπήρχε μόλις πριν από μια δεκαετία, αλλά αναμένεται να αποφέρει έσοδα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2017. Αυξήθηκε από μόλις 6.1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2013. Οι κοινωνικές διαφημίσεις προσφέρουν την ευκαιρία να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, με στόχο τη γεωγραφική , δημογραφικά και