Δεν είστε ο μοναδικός αγώνας με το Analytics

Παρέχουμε τον ορισμό των αναλυτικών στοιχείων καθώς επίσης και παραθέτουμε όλα τα διαδικτυακά αναλυτικά στοιχεία μάρκετινγκ που μπορείτε να βρείτε για να σας βοηθήσουμε να μετρήσετε τον αντίκτυπο των στρατηγικών μάρκετινγκ. Όπως μπορείτε να δείτε από μερικά από τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία, ωστόσο, οι έμποροι συνεχίζουν να αγωνίζονται με τις επιλογές και τα αποτελέσματά τους. Πιστεύω ότι ο πυρήνας αυτού είναι ότι το analytics παρέχει συχνότερα έναν τόνο πληροφοριών, χωρίς να παρέχει προτάσεις για λύσεις. Οπως και