Ο Μύθος της Απόδοσης

Μία από τις διαφάνειες που συζητώ σχεδόν σε κάθε συνομιλία που έχω με επιχειρήσεις είναι αυτή που ονομάζω μύθο της απόδοσης. Σε οποιοδήποτε σύστημα μέτρησης, προτιμούμε δυαδικούς και διακριτούς κανόνες συμπεριφοράς. Εάν αυτό, τότε αυτό. Είναι ένα πρόβλημα, ωστόσο, γιατί έτσι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις αγοράς. Δεν έχει σημασία αν είστε καταναλωτής ή εάν είστε επιχείρηση - δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα του ταξιδιού των πελατών.