10 οφέλη από τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών και επιβράβευσης πελατών

Με ένα αβέβαιο οικονομικό μέλλον, είναι ζωτικής σημασίας οι επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στη διατήρηση των πελατών μέσω εξαιρετικής εμπειρίας και ανταμοιβών πελατών για την πιστή τους. Δουλεύω με μια τοπική υπηρεσία παράδοσης φαγητού και το πρόγραμμα ανταμοιβών που έχουν αναπτύξει συνεχίζει να κάνει τους πελάτες να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Στατιστικά στοιχεία αφοσίωσης πελατών Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της Experian, η οικοδόμηση πιστότητας επωνυμίας σε έναν διασυνοριακό κόσμο: το 34% του πληθυσμού των ΗΠΑ μπορεί να οριστεί ως πιστοί μάρκας 80% των πιστών μάρκας ισχυρίζονται ότι