Επειδή το Google είπε έτσι

Το Google είναι ο κύριος. Περίοδος. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εάν θέλετε να επωφεληθείτε από την οργανική αναζήτηση, ο τύπος SEO είναι απλός - απλώς ακούστε τι θέλει η Google να κάνετε και να το κάνετε! (Και μην κάνετε όπως κάνουν) Αυτό συνέβη ξανά αυτήν την εβδομάδα. Ένας εκπρόσωπος από το τμήμα ιστού απέρριψε μια προειδοποίηση στο Webmasters και η αύξηση των σφαλμάτων ως ασήμαντη. Ως σύμβουλός τους, μου ζητείται να υπερασπιστώ, αριθμητικά, γιατί