Βέλτιστες πρακτικές για προσέγγιση χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους επηρεαστές

Δεδομένου ότι προωθούμε καθημερινά επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων, βλέπουμε τα καλύτερα και τα χειρότερα βήματα προσέγγισης χρηστών μέσω email. Έχουμε μοιραστεί πριν από το πώς να γράψετε ένα αποτελεσματικό βήμα και αυτό το infographic είναι μια μεγάλη συνέχεια που περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Το γεγονός είναι ότι οι εταιρείες πρέπει να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την εξουσία για το εμπορικό σήμα τους στο διαδίκτυο. Το γράψιμο περιεχομένου δεν αρκεί πια, η ικανότητα προώθησης εξαιρετικού περιεχομένου και κοινής χρήσης είναι