Ποια στοιχεία πρέπει να δοκιμάζετε στις καμπάνιες σας μέσω email;

Χρησιμοποιώντας την τοποθέτηση των εισερχομένων μας από το 250ok, κάναμε μια δοκιμή πριν από μερικούς μήνες όπου αναδιατυπώσαμε τις γραμμές θέματος του ενημερωτικού δελτίου. Το αποτέλεσμα ήταν απίστευτο - η τοποθέτηση των εισερχομένων μας αυξήθηκε πάνω από 20% στη λίστα σπόρων που δημιουργήσαμε. Το γεγονός είναι ότι η δοκιμή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αξίζει την επένδυση - όπως και τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί. Φανταστείτε ότι είστε το υπεύθυνο εργαστήριο και σκοπεύετε να δοκιμάσετε πολλά