Μάρκετινγκ για Leads με Powerpoint;

Είναι ήδη μετά τις 10 μ.μ. και πρέπει ακόμα να κάνω μια παρουσίαση για έναν πελάτη αύριο. Τα τελευταία χρόνια, έχω κάνει αμέτρητες παρουσιάσεις - με πολλές ώρες σε κάθε μία. Μια εξαιρετική παρουσίαση μπορεί να παράγει πολλούς δυνητικούς πελάτες σε συνέδρια και εκθέσεις ... αλλά τον υπόλοιπο χρόνο που οι πληροφορίες συνήθως συλλέγουν σκόνη. Μέχρι τώρα! Κάθε τόσο συχνά έχω δημοσιεύσει τις παρουσιάσεις στο Slideshare για να τις μοιράζομαι