Αγωγοί μάρκετινγκ… err .. Σύμβουλοι

Όταν άρχισα DK New Media, μια από τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν ήταν στην πραγματικότητα πώς να φέρει το σήμα της εταιρείας. Καθώς σκέφτομαι το μάρκετινγκ και την εξέλιξή του, το συγκρίνω συχνά με έναν αγωγό και μια συμφωνία. Ως σύμβουλος, πρέπει να μοιάζω πολύ με έναν αγωγό, βοηθώντας να αναμιγνύω τα διάφορα μέσα και να τα αξιοποιώ για να χτυπήσω τις σωστές νότες τη σωστή στιγμή, έτσι ώστε η στρατηγική να υλοποιηθεί πλήρως. Δεν ήθελα