Η οπτική επικοινωνία εξελίσσεται στο χώρο εργασίας

Αυτή την εβδομάδα, ήμουν σε δύο συναντήσεις με διαφορετικές εταιρείες αυτήν την εβδομάδα όπου οι εσωτερικές επικοινωνίες ήταν το επίκεντρο της συνομιλίας: Η πρώτη ήταν η Sigstr, ένα εργαλείο μάρκετινγκ υπογραφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαχείριση υπογραφών email σε όλη την εταιρεία. Ένα βασικό ζήτημα στους οργανισμούς είναι ότι οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στις εργασιακές τους ευθύνες και δεν αφιερώνουν πάντα το χρόνο να επικοινωνούν εξωτερικά με τη μάρκα σε προοπτικές και πελάτες. Με τη διαχείριση υπογραφών email σε έναν οργανισμό, η Sigstr διασφαλίζει ότι είναι καινούργια