Η κατάσταση του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 2015

Μοιραστήκαμε προφίλ και δημογραφικές πληροφορίες σε καθένα από τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, αλλά αυτό δεν παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές συμπεριφοράς και τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων. Κινητά, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαφημίσεις προβολής, δημόσιες σχέσεις, ακόμη και μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης επηρεάζονται από το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Το γεγονός είναι… εάν η επιχείρησή σας δεν κάνει μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάνετε μια τεράστια ευκαιρία. Στην πραγματικότητα, το 33% των εμπόρων αναγνώρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως