Πώς να βελτιστοποιήσετε μια επιχειρηματική σελίδα στο Facebook

Πολλές από τις αλλαγές με το Facebook τα τελευταία χρόνια είναι να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών, ώστε το Facebook να οδηγήσει το εμπόριο και, τελικά, να λάβει διαφημιστικό μερίδιο αγοράς από την Google. Για να το κάνουν αυτό, βελτίωσαν τις δυνατότητες αναζήτησης. Τώρα που περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν το Facebook για να κάνουν αναζητήσεις, είναι απολύτως σημαντικό το ότι η επιχείρησή σας έχει καταχωριστεί σωστά, η τοποθεσία εντοπίζεται και η επιχείρηση κατηγοριοποιείται με ακρίβεια στο Facebook. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι IFrame