4 λάθη Οι επιχειρήσεις κάνουν αυτό που βλάπτει το τοπικό SEO

Σημαντικές αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη στην τοπική αναζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης 3 διαφημίσεων της Google από πάνω προς τα πάνω, μειώνοντας τα τοπικά πακέτα τους και την ανακοίνωση ότι τα τοπικά πακέτα ενδέχεται σύντομα να περιλαμβάνουν μια πληρωμένη καταχώριση. Επιπλέον, οι περιορισμένες οθόνες για κινητά, ο πολλαπλασιασμός εφαρμογών και η φωνητική αναζήτηση συμβάλλουν στην αύξηση του ανταγωνισμού για την προβολή, δείχνοντας ένα μέλλον τοπικής αναζήτησης στο οποίο ένας συνδυασμός διαφοροποίησης και λαμπρότητας μάρκετινγκ θα είναι γυμνοί. Και όμως, πολλές επιχειρήσεις θα το κάνουν