Τι είναι η ρομποτική διαδικασία αυτοματισμού;

Ένας από τους πελάτες με τους οποίους συνεργάζομαι με εξέθεσε σε μια συναρπαστική βιομηχανία που πολλοί έμποροι μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. Στη Μελέτη Μετασχηματισμού στο Χώρο Εργασίας που ανέθεσε η τεχνολογία DXC., η Futurum δηλώνει: το RPA (αυτοματοποιημένη ρομποτική διαδικασία) μπορεί να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαφημιστικής εκστρατείας όπως ήταν κάποτε, αλλά αυτή η τεχνολογία έχει λειτουργήσει ήσυχα και αποτελεσματικά ως προς την τεχνολογία και το τμήμα πληροφορικής. καθώς οι επιχειρηματικές μονάδες φαίνεται να αυτοματοποιούνται επαναλαμβανόμενες