Τα παιδιά δεν κάνουν Tweet

Περίπου τα δύο τρίτα της τάξης μου δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ ούτε καν κοίταξαν το Twitter. Πολλοί από αυτούς δεν γνώριζαν καν τι ήταν ή τι ήταν.