Στατιστικά στοιχεία ζωτικής σημασίας βίντεο για εμπόρους B2B

Αυτό μπορεί να είναι το πιο διασκεδαστικό και ισορροπημένο infographic βίντεο που έχω παρακολουθήσει στο B2B Marketing. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία καταρτίστηκαν πριν από ένα χρόνο, δείχνει πολύ σαφή εικόνα για το πώς οι συμπεριφορές αγοράς από την επιχείρηση έχουν αλλάξει. Παρέχει επίσης πολλά αποδεικτικά στοιχεία για το πώς και γιατί ένα περιεχόμενο και μια κοινωνική στρατηγική είναι επιτακτικά στο μάρκετινγκ B2B! Ο τρόπος με τον οποίο αγοράζουν οι επιχειρήσεις γίνεται λίγο πιο περίπλοκος, οπότε ρωτήσαμε