Ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων των Κωδικών παρακολούθησης του Google Analytics

Ω, αυτά τα έξυπνα στο Google με όλα τα εργαλεία τους! Την περασμένη εβδομάδα, ένας πελάτης αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα με την παρακολούθηση του Google Analytics, προσπαθώντας να τμηματοποιήσει τους επισκέπτες που είχαν συνδεθεί σε σχέση με αυτούς που δεν ήταν. Το επίκεντρο της αντιμετώπισης προβλημάτων ήταν να διασφαλιστεί ότι τα σωστά συμβάντα και τα δεδομένα μεταβιβάζονταν στην Google. Του έδειξα πώς θα αντιμετώπιζα προβλήματα χρησιμοποιώντας την καρτέλα Δίκτυο στα Εργαλεία προγραμματιστών του Google Chrome. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μου έδειξε ένα καλύτερο…