Πώς να αναπτύξετε μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ

Πώς αναπτύσσετε μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ; Για πολλές επιχειρήσεις, αυτή είναι η ερώτηση εκατομμυρίων (ή περισσότερων) δολαρίων. Και είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Ωστόσο, πρώτα πρέπει να ρωτήσετε, τι κατατάσσεται ως μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ; Τι είναι μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ; Ξεκινά με έναν στόχο ή ένα σύνολο στόχων. Υπάρχουν μερικοί βασικοί στόχοι που σας βοηθούν να μετρήσετε με σαφήνεια την επιτυχή χρήση του αυτοματισμού μάρκετινγκ. Περιλαμβάνουν: