Εδώ θα πωληθεί η προσθήκη μεταφορών στην ιστορία σας

Η πιο κοινή μεταφορά που χρησιμοποιούμε κατά την πώληση των υπηρεσιών μας, την εξήγηση της διαδικασίας μας και τον καθορισμό προσδοκιών με τις προοπτικές μας είναι η συζήτηση για επενδύσεις. Επαναλαμβανόμενα, ακούμε από πελάτες που δηλώνουν: Δοκιμάσαμε [εισαγωγή στρατηγικής μάρκετινγκ] και δεν λειτούργησε. Πόσο καιρό το δοκιμάσατε; Πόσο καλά εκτελέσατε; Τι επένδυση μεγέθους κάνατε; Ας συζητήσουμε το συνταξιοδοτικό σας ταμείο… αν το δοκιμάσατε για ένα μήνα, δεν συναντηθήκατε με έναν οικονομικό σύμβουλο,