Μετρήσεις κλάδου: Μετατροπή, ανάπτυξη και παρακολούθηση υιοθέτησης εφαρμογών για κινητά

Το Branch Metrics προσφέρει μια πλατφόρμα που σας βοηθά να δημιουργήσετε καθολικούς συνδέσμους καμπάνιας που σας βοηθούν να αποκτήσετε οργανική υιοθέτηση εφαρμογών για κινητά. Η πλατφόρμα τους μπορεί να σας βοηθήσει: Μετατρέψτε τους χρήστες του ιστότοπου σε χρήστες εφαρμογών, χρησιμοποιώντας μια σελίδα κειμένου me-the-app ή καθολικό banner εφαρμογών Βοηθήστε την ανάπτυξη της εφαρμογής σας μέσω καμπανιών παραπομπής, κινήτρων και υπεράσπισης. Αυξήστε τα ποσοστά ενεργοποίησης εφαρμογών για κινητά με αυτοματοποιημένη σύνδεση και κίνητρα. Παρακολουθήστε με ακρίβεια τις μετρήσεις υιοθέτησης εφαρμογών ανά κανάλι, χρήστη ή περιεχόμενο. Ενσωματώνοντας το Branch SDK