Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου: Ο αντίκτυπος της πανδημίας και του κλειδώματος του COVID-19 στο λιανικό εμπόριο και στο Διαδίκτυο

Ο αντίκτυπος της πανδημίας έκανε σίγουρα τόσο νικητές όσο και χαμένους φέτος Ενώ οι μικροί λιανοπωλητές αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους, οι καταναλωτές που ανησυχούν για το COVID-19 οδηγήθηκαν είτε να παραγγείλουν διαδικτυακά είτε να επισκεφθούν τον τοπικό τους λιανοπωλητή μεγάλου κουτιού. Η πανδημία και οι συναφείς κυβερνητικοί περιορισμοί έχουν διαταράξει ολόκληρο τον κλάδο και πιθανότατα θα δούμε τις κυματιστικές επιπτώσεις για τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία επιτάχυνε τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Πολλοί καταναλωτές ήταν δύσπιστοι και συνέχισαν να διστάζουν