Τύπος φόρμας: Μετατρέψτε τη συλλογή δεδομένων σε μια ανθρώπινη εμπειρία

Πριν από μερικά χρόνια, ολοκλήρωσα μια έρευνα στο διαδίκτυο και στην πραγματικότητα δεν ήταν δουλειά ... ήταν κομψό και απλό. Κοίταξα τον πάροχο και ήμουν Typeform. Το Typeform προέκυψε επειδή οι ιδρυτές ήθελαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι απαντούν σε ερωτήσεις στις οθόνες κάνοντας τη διαδικασία πιο ανθρώπινη και πιο ελκυστική. Και λειτούργησε. Ας το παραδεχτούμε… χτυπάμε μια φόρμα στο διαδίκτυο και είναι συνήθως μια φοβερή εμπειρία. Η επικύρωση είναι συχνά μια