Τι εμποδίζει τους οργανισμούς να εφαρμόζουν στρατηγικές κοινωνικής πώλησης;

Καθώς προχωράμε στο 2016, οι οργανισμοί εξακολουθούν να αγωνίζονται με τις στρατηγικές τους για τις κοινωνικές πωλήσεις. Έχουμε μοιραστεί τα θεμέλια της κοινωνικής πώλησης σε προηγούμενες δημοσιεύσεις και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα οφέλη μιας ομάδας που υιοθετεί πρακτικές κοινωνικής πώλησης: το 61% των οργανισμών που ασχολούνται με τις κοινωνικές πωλήσεις αναφέρουν θετικό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων, η οποία είναι πάνω από 20% περισσότερο από ό, τι οι μη - κοινωνικοί πωλητές! Με αυτά τα είδη στατιστικών, νομίζετε ότι κάθε οργανισμός θα υιοθετούσε κοινωνικές πωλήσεις ως