Προσαρμοσμένοι τύποι δημοσιεύσεων με προσαρμοσμένες κατηγορίες

Το WordPress γίνεται μια τόσο απαραίτητη πλατφόρμα σε τόσες πολλές εταιρείες, αλλά η μέση εταιρεία δεν εκμεταλλεύεται καν ένα μέρος των δυνατοτήτων. Ένας από τους πελάτες μας ήθελε να προσθέσει μια ενότητα πόρων στον ιστότοπό του αλλά δεν ήθελε να το κάνει χρησιμοποιώντας σελίδες ούτε σε αναρτήσεις ιστολογίου. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει το WordPress για τύπους προσαρμοσμένων δημοσιεύσεων! Σε αυτήν την περίπτωση, θέλαμε να προσθέσουμε ένα τμήμα πόρων σε έναν από τους πελάτες μας