Ένας κατάλογος παρόχων SaaS και οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ τους

Αν συναντήσω κάποιον από τη Vital, θα τον αγκαλιάσω για αυτό το infographic. Πρόσφατα μοιραστήκαμε μια ανάρτηση σχετικά με τον σωστό προϋπολογισμό μάρκετινγκ, καθώς αναφέρεται σε ποσοστό συνολικών εσόδων, αλλά αυτό παρέχει ορισμένες σε βάθος δαπάνες προϋπολογισμού που υποστηρίζουν και ενισχύουν τα άλλα infographic. Πριν από λίγα χρόνια, συνεργαζόμασταν με ένα λογισμικό ως πάροχος υπηρεσιών στον κλάδο της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ που δαπανούσε λιγότερο από ένα εξαψήφιο συνολικό ετήσιο