Πρότυπα κτιριακών συγκροτημάτων με Hubspot

Είμαστε αρκετά αγνωστικοί όταν πρόκειται για πλατφόρμες αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, ανάπτυξης σελίδων προορισμού και μάρκετινγκ μέσω email. Δουλέψαμε και πιστοποιήσαμε με το Hubspot πριν από μερικά χρόνια και εντυπωσιάσαμε με κάποια από τα χαρακτηριστικά, αλλά τα στοιχεία σχεδίασης ήταν λίγο περιορισμένα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Ένας από τους χορηγούς μας, FatStax, ξεκίνησε με το Hubspot αλλά δεν είχε εφαρμόσει όλες τις επιλογές. Όπως πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις, εργάζονταν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων