Πώς να μετρήσετε την επιτυχία των κοινωνικών μέσων

Η μέτρηση της επιτυχίας των κοινωνικών μέσων είναι πιο δύσκολη από ό, τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τρεις διαστάσεις: Άμεσες μετατροπές - εδώ είναι που οι περισσότεροι έμποροι θέλουν να μετρήσουν την απόδοση της επένδυσης. Ένας σύνδεσμος φέρνει έναν επισκέπτη απευθείας από μια ανάρτηση κοινωνικών μέσων ή μοιράζεται μια μετατροπή. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος της απόδοσης επένδυσης. Επηρεάζοντας τις μετατροπές - Η ύπαρξη μιας σχετικής κοινότητας που μεταφέρει τον λόγο σας είναι απίστευτα ισχυρή. Εγώ