Πώς να ενεργοποιήσετε και να βελτιστοποιήσετε το WordPress για επιλεγμένες εικόνες

Όταν εγκαθιστώ το WordPress για πολλούς από τους πελάτες μου, πάντα είμαι σίγουρος ότι θα τους ωθήσω να ενσωματώσουν επιλεγμένες εικόνες σε ολόκληρο τον ιστότοπό τους. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από έναν ιστότοπο Salesforce Consultant που ξεκινά… Σχεδίασα μια επιλεγμένη εικόνα που είναι αισθητικά ευχάριστη, ταιριάζει με τη συνολική επωνυμία και παρέχει ορισμένες πληροφορίες για την ίδια τη σελίδα: Ενώ οι άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν τις δικές τους διαστάσεις εικόνας, οι διαστάσεις του Facebook λειτουργούν καλά με όλα τα