Πώς να αναπτύξετε μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ

Πώς αναπτύσσετε μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ; Για πολλές επιχειρήσεις, αυτή είναι η ερώτηση εκατομμυρίων (ή περισσότερων) δολαρίων. Και είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Ωστόσο, πρώτα πρέπει να ρωτήσετε, τι κατατάσσεται ως μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ; Τι είναι μια επιτυχημένη στρατηγική αυτοματισμού μάρκετινγκ; Ξεκινά με έναν στόχο ή ένα σύνολο στόχων. Υπάρχουν μερικοί βασικοί στόχοι που σας βοηθούν να μετρήσετε με σαφήνεια την επιτυχή χρήση του αυτοματισμού μάρκετινγκ. Περιλαμβάνουν:

Πώς δημιουργούνται δυνητικοί πελάτες μέσω αυτοματισμού μάρκετινγκ

Έχουμε γράψει σε βάθος σχετικά με τις στρατηγικές αυτοματισμού μάρκετινγκ, ποιες δυνατότητες είναι κρίσιμες και τις προκλήσεις με την εκτέλεση αυτών των στρατηγικών για την προώθηση δυνητικών πελατών. Ο στόχος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ είναι να γεφυρώσει ένα κρίσιμο χάσμα μεταξύ πωλήσεων και μάρκετινγκ, οδηγώντας τελικά εξαιρετικούς οδηγούς στο τμήμα πωλήσεων την κατάλληλη στιγμή. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του μολύβδου καθώς και στη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται για το κλείσιμο της πώλησης. Τελικά αυτό αυξάνει τον αριθμό δυνητικών πελατών, την τιμή