Μην κατηγορείτε το WordPress

90,000 χάκερ προσπαθούν να μπουν στην εγκατάσταση του WordPress αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα γελοίο στατιστικό στοιχείο, αλλά επίσης δείχνει τη δημοτικότητα του πιο δημοφιλούς συστήματος διαχείρισης περιεχομένου στον κόσμο. Ενώ είμαστε αρκετά αγνωστικοί σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, έχουμε έναν βαθύ, βαθύ σεβασμό για το WordPress και υποστηρίζουμε τις περισσότερες εγκαταστάσεις των πελατών μας σε αυτό. Δεν συμφωνώ απαραιτήτως με τον ιδρυτή του WordPress που παρακάμπτει σε μεγάλο βαθμό την προσοχή σε θέματα ασφάλειας με το CMS.