Η χρήση της προτεραιότητας πωλήσεων διπλασιάζει τις μετατροπές εξερχόμενων πωλήσεών σας

Είχα μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα με έναν CEO της SaaS που αγωνίστηκε να προσλάβει παραγωγικό ταλέντο πωλήσεων. Ενώ κερδίζουν και δίνουν προτεραιότητα στους εισερχόμενους δυνητικούς πελάτες τους, η ομάδα είναι συχνά αργή για να επικοινωνήσει με τους προπονητές και η απόδοση των κλήσεών τους είναι τρομερή. Χρειάζεται ένα ειδικό είδος πωλητή για να πραγματοποιεί 70+ κλήσεις την ημέρα, αλλά αυτό ακριβώς απαιτεί μια εκκίνηση εάν ελπίζει να οδηγήσει σε αρκετές πωλήσεις για να τροφοδοτήσει με επιτυχία