Διοχέτευση: Συλλογή, μετασχηματισμός και δεδομένα μάρκετινγκ ροής

Καθώς όλο και περισσότερα εργαλεία βρίσκονται στη στοίβα πωλήσεων και μάρκετινγκ, η παραγωγή κεντρικών αναφορών μπορεί να είναι αρκετά δουλειά. Οι περισσότεροι έμποροι που γνωρίζω ξοδεύουν πολύ χρόνο για τη συλλογή και τη μετατροπή δεδομένων και στη συνέχεια με τη μη αυτόματη παραγωγή των αναφορών που πρέπει να αναφέρουν για καμπάνιες και άλλες μετρήσεις μάρκετινγκ. Διοχέτευση: Ενσωματώσεις με περισσότερες από 500 πηγές δεδομένων Η διοχέτευση λαμβάνει ακατάστατα, αθόρυβα δεδομένα από όλες τις πηγές για να δημιουργήσει αυτόματα δεδομένα για επιχειρηματική χρήση που είναι πλήρως εναρμονισμένα, ενημερωμένα και