Τυχαιοποιήστε τους τίτλους του WordPress εύκολα

Έψαχνα για μια προσθήκη ή κάποιο κωδικό για να ανακατέψω τους τίτλους στην αρχική μας σελίδα στο DK New Media να διασκεδάσετε και να ντύσετε λίγο την αρχική σελίδα. Το πρόβλημα ήταν ότι έχω εφαρμόσει ένα θέμα που έχει συγκεκριμένα πεδία για τη γραμμή ετικετών και την περιγραφή του ιστότοπου και δεν ένιωθα να το ξεσκώσω για αυτήν την τροποποίηση. Για να γίνει αυτό με πρόσθετα και τροποποιήσεις θέματος θα απαιτηθούν