Οι κορυφαίες 5 τάσεις στη διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DAM) συμβαίνουν το 2021

Μεταβαίνοντας στο 2021, υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις στον κλάδο της διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DAM). Το 2020 παρατηρήσαμε τεράστιες αλλαγές στις εργασιακές συνήθειες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών λόγω του covid-19. Σύμφωνα με τη Deloitte, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι διπλασιάστηκε στην Ελβετία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχει επίσης λόγος να πιστεύουμε ότι η κρίση θα προκαλέσει μόνιμη αύξηση της απομακρυσμένης εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ο McKinsey αναφέρει επίσης ότι οι καταναλωτές ωθούν προς ένα