Ορολογία σχεδιαστών: Γραμματοσειρές, αρχεία, ακρωνύμια και ορισμοί διάταξης

Κοινή ορολογία που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές γραφικών και διατάξεων για τον Ιστό και την εκτύπωση.