Ιδέες ονόματος κριτή από την προοπτική του κοινού

Κατά την κρίση των ιδεών ονομασίας, λάβετε υπόψη την πραγματική εμπειρία και όχι την ψευδο-εμπειρία των δημιουργικών παρουσιάσεων. Αυτό είναι το πράγμα, όταν λέτε ή δείχνετε μια ιδέα ονόματος σε κάποιον με την πρόθεση να λάβει την αγορά ή τα σχόλιά της, δεν έχει την ίδια εμπειρία που θα έχει ο καταναλωτής στον τομέα. Όταν παρουσιάζετε τις ιδέες για το όνομα, ο πελάτης ή ο συνάδελφός σας θα έχει τη συνειδητή, λογική λειτουργία του εγκεφάλου της. Θα σκέφτεται,