Γιατί οι έμποροι χρειάζονται ένα CMS στο Toolkit τους φέτος

Πολλοί έμποροι σε ολόκληρη τη χώρα υποτιμούν το πραγματικό όφελος που μπορεί να τους παρέχει ένα Σύστημα μάρκετινγκ περιεχομένου (CMS). Αυτές οι υπέροχες πλατφόρμες προσφέρουν έναν πλούτο σε μεγάλο βαθμό μη ανακαλυφθείσα αξία πολύ πέρα ​​από το να τους επιτρέπουν να δημιουργούν, να διανέμουν και να παρακολουθούν περιεχόμενο σε όλη την επιχείρηση. Τι είναι το CMS; Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που υποστηρίζει τη δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακού περιεχομένου. Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου υποστηρίζουν το διαχωρισμό του περιεχομένου και της παρουσίασης. Χαρακτηριστικά