Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

Γνώρισα με έναν πελάτη που αγωνίστηκε με την κατάταξη των μηχανών αναζήτησης. Καθώς εξέτασα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), έψαχνα για μερικές βασικές βέλτιστες πρακτικές που δεν μπορούσα να βρω. Πριν δώσω μια λίστα ελέγχου για επαλήθευση με τον πάροχο CMS, πρέπει πρώτα να δηλώσω ότι δεν υπάρχει απολύτως λόγος για μια εταιρεία να μην έχει πλέον σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ένα CMS θα σας παρέχει ή την ομάδα μάρκετινγκ σας