Φροντίζετε τις μηχανές αναζήτησης εάν χρησιμοποιείτε το Drupal;

Πόσο παίζουν τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), όπως το WordPress, το Drupal, το Joomla !, στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO); Σίγουρα ο κακός σχεδιασμός ιστότοπου (όχι καθαρά URL, κακό περιεχόμενο, κακή χρήση ονομάτων τομέα κ.λπ.) σε ένα CMS όπως το Drupal πρόκειται να επηρεάσει το SEO (εξαιρετικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται με κακή ιδέα). Αλλά τα ίδια τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου προσφέρονται για καλύτερη SEO σε σχέση με άλλους, εάν έχουν γίνει όλες οι άλλες καλές πρακτικές; Και, πώς θα