Τα Emoji είναι εντυπωσιακά στις επικοινωνίες μάρκετινγκ; ;

Ξέρω ότι χρησιμοποίησα; στον τίτλο, αλλά πραγματικά εννοούσα; Προσωπικά, δεν πωλώ για τη χρήση emoji (γραφικές αναπαραστάσεις emoticon). Στον τομέα των επιχειρηματικών επικοινωνιών, βρίσκω emoji κάπου ανάμεσα σε συντομεύσεις γραπτών μηνυμάτων και συζήτηση Προσωπικά, μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ στο τέλος ενός πραγματικά σαρκαστικού σχολίου στο Facebook, για να ενημερώσω το άτομο που δεν θέλω να με χτυπήσει στο πρόσωπο. ; Τι είναι