Μετασχηματισμός των πωλήσεών σας μέσω μιας προσέγγισης πολλαπλών νημάτων

Μου προσκάλεσαν να συμμετάσχω σε μια πρόσφατη συζήτηση πάνελ στο Συνέδριο Παραγωγικότητας Πωλήσεων της Ένωσης Διαχείρισης Πωλήσεων στην Ατλάντα. Η συνεδρία επικεντρώθηκε στον Μετασχηματισμό Πωλήσεων, με τους πάντες να παρέχουν τις σκέψεις και τις γνώσεις τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Ένα από τα πρώτα σημεία συζήτησης προσπάθησε να ορίσει τον ίδιο τον όρο. Τι είναι ο μετασχηματισμός των πωλήσεων; Είναι υπερβολική και ενδεχομένως υποδεμένη; Η γενική συναίνεση ήταν ότι, σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων ή την ενεργοποίηση,