Το Digital Remedy's Flip κάνει την αγορά, τη διαχείριση, τη βελτιστοποίηση και τη μέτρηση της διαφήμισης Over-The-Top (OTT) απλή

Η έκρηξη των επιλογών, του περιεχομένου και της τηλεθέασης των μέσων ροής τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει τις διαφημίσεις Over-The-Top (OTT) αδύνατες να αγνοηθούν για τα εμπορικά σήματα και τις εταιρείες που τις εκπροσωπούν. Τι είναι το OTT; Το OTT αναφέρεται σε υπηρεσίες πολυμέσων ροής που παρέχουν παραδοσιακό περιεχόμενο εκπομπής σε πραγματικό χρόνο ή κατά παραγγελία μέσω διαδικτύου. Ο όρος over-the-top υποδηλώνει ότι ένας πάροχος περιεχομένου ξεπερνά την κορυφή τυπικών υπηρεσιών Διαδικτύου, όπως περιήγηση στον ιστό, email, κ.λπ.