Ακρωνύμια ABM

ABM

Το ABM είναι το ακρωνύμιο του Μάρκετινγκ βάσει λογαριασμού.

Γνωστό και ως βασικό μάρκετινγκ λογαριασμού, το ABM είναι μια στρατηγική προσέγγιση στην οποία ένας οργανισμός συντονίζει την επικοινωνία πωλήσεων και μάρκετινγκ και στοχεύει τη διαφήμιση σε προκαθορισμένους υποψήφιους πελάτες ή λογαριασμούς πελατών.