Ακρωνύμια AI

AI

Το AI είναι το ακρωνύμιο του Τεχνητή νοημοσύνη.

Ένας ευρύς κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την κατασκευή έξυπνων μηχανών ικανών να εκτελούν εργασίες που απαιτούν συνήθως ανθρώπινη νοημοσύνη. Οι εξελίξεις στη μηχανική μάθηση και τη βαθιά μάθηση δημιουργούν μια αλλαγή παραδείγματος σε σχεδόν κάθε τομέα της βιομηχανίας τεχνολογίας.