Ακρωνύμια API

API

Το API είναι το ακρωνύμιο του Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών.

Ένα μέσο για διαφορετικά συστήματα να ζητούν, να μεταδίδουν και να καταναλώνουν δεδομένα το ένα από το άλλο. Ακριβώς όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης κάνει ένα αίτημα HTTP και επιστρέφει HTML, τα API ζητούνται με ένα αίτημα HTTP και συνήθως επιστρέφουν XML ή JSON.