Ακρωνύμια AR

AR

AR είναι το αρκτικόλεξο για Augmented Reality.

Μια τεχνολογία που υπερθέτει μια εικονική εμπειρία που δημιουργείται από υπολογιστή στην άποψη του χρήστη για τον πραγματικό κόσμο, παρέχοντας έτσι μια σύνθετη άποψη.