B2B2C Acronyms

B2B2C

Το B2B2C είναι το ακρωνύμιο του Business to Business σε Καταναλωτή.

Ένα μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου που συνδυάζει B2B και B2C για μια ολοκληρωμένη συναλλαγή προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια επιχείρηση αναπτύσσει ένα προϊόν, μια λύση ή μια υπηρεσία και τα παρέχει στους τελικούς χρήστες της άλλης επιχείρησης.