Ακρωνύμια CCE

CCE

CCE είναι το ακρωνύμιο του Συνομιλητική εμπειρία πελάτη.

Η συνομιλητική εξυπηρέτηση πελατών και η εμπειρία πελατών είναι μέθοδοι βοήθειας πελατών που εστιάζουν στην οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης, αντί στην επίλυση μιας σειράς ζητημάτων.

πηγή: Πελάτης