Ακρωνύμια CCPA

CCPA

CCPA είναι το ακρωνύμιο για Καταπολέμηση της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών.

Ένας νόμος της πολιτείας που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων απορρήτου και της προστασίας των καταναλωτών για τους κατοίκους της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.